NYHEDER

Aflevering af ny bygning til Rigspolities Cybercrime Center

Fredag d. 1 juni, kunne GVL til aftalt tid og med stor glæde for alle parter, aflevere udvidelse af rigspolitiets lejemål  - Ejby 2, til bygherre Partnerskabet Ejby Industrivej 125, Glostrup c/o Pensiondanmark Ejendomme P/S.

En byggesag der blev langt mere omfattende end planlagt, da der kort før den oprindelig afleveringsdato blev påsat en brand. Dette afstedkom en omfattende totalrenovering af hele bygningen, hvilket selvsagt har været strabadserende for alle parter, både de udførende der skulle udføre opgaven engang til og selvfølgelig rigspolitiet der havde set frem til at kunne tage de 11.000m2 nyindrettede kontor – og laboratoriefacilliter i brug.

Rigspolitiet flytter nu ind i den flotte bygning, som samtidig er blevet gjort klar til *DGNB certificering i guld og nu kun afventer den endelige godkendelse og tildeling fra Green Building Council.

* DGNB= Måling af byggeriets miljømæssige kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet