NYHEDER

Plejecentret Lærkereden i Køge afleveret

I dag d. 21.06.2018 blev Lærkereden i Køge afleveret til aftalt tid  - Et plejehjem med 32 boliger, der både skaber tryghed og understøtter en funktionel hverdag for beboere med særlige behov, et nyt trygt sted at kalde ’hjem’.

Dette er første etape af et ældrecenter, der fremadrettet skal rumme 92 almen plejeboliger når centret er fuldt udbygget. Centret ligger i en grønoase, integreret i lokalområdets stisystemer og grønne arealer i den ellers meget trafikerede del af Køge .

Alle boliger og fællesarealer er opført i ét plan for at sikre niveaufri adgang og understøtte en funktionel hverdag, for såvel personale som beboer. Boligerne fremstår lyse og hyggelige, i overskuelige enheder og har alle udkig til grønne arealer, et sted der bliver godt og trygt at bo .

Fælleshuset i 3 etager, (med personalefaciliteter), ligger med en naturlig adgang til resten af centret, med mulighed for at udbygge centret når de næste etaper skal realiseres, så dette bliver et fælles omdrejningspunkt, i det fuldt udbygget plejecenter.