NYHEDER

Rigshospitalets Sterilcentral og Godsterminal

GVL har nu afleveret begge entrepriser E01 og 03, (Råhus-lukning og Kompletteringsentreprisen), en opgave med tunge og logistiske udfordringer der har krævet konstruktiv tænkning på såvel planlægning som udførelse, dette fundet i et tæt samarbejde med rådgiver teamet. Et samarbejde der er foregået i en positiv og åben dialog med såvel Niras som C.F. Møller, som har været åbne og lydhører for GVL´s løsningsforslag til opgaven.

Bygherrens store forventning og krav til opgaven blev til fulde indfriet. Sterilcentralen bliver verdens førende fuldautomatiserede sterilcentral og udførelsen er forgået under stor hensyntagen til det omkringliggende hospitalsmiljø i et indeklemt og trafikerede område, med udrykningsveje og vanskelige byggepladsforhold. Alle har løftet og taget ansvar for deres del af opgaven og kan med stolthed se tilbage på et godt resultat, af et epokegørende byggeri.


Læs mere om sagen i artiklen fra Bygge og Anlægsavisen