Akademiske boliger

Boliger ved Akademivej, Kgs. Lyngby

Nye almene familie-, basis- og ungdomsboliger

Opførelse af 150 almene boliger, heraf 100 ungdomsboliger, 20 familieboliger og 30 boliger for beboere med lav betalingsevne. Bygningerne opføres i 3 til 7 etager med en beliggenhed i tilknytning til en eksisterende bebyggelse og følger Letbanens spor der går fra Lundtoftegårdsvej til Akademivej, derudover er beliggenheden tæt på Helsingør motorvejen. 

Bebyggelsens opføres som en kurvede form der følger og afskærmer for letbanen som lukker sig om en ny kvartersplads på bygningens indre side - en plads med potentialer for nye fællesskaber på tværs af den nye og eksisterende bebyggelse.  

Ungdoms- og basisboliger er fordelt i buen ud mod letbanen, hvor altangangen både giver adgang til den enkelte bolig og samtidig virker som en barriere mod letbanen og derved sikre boligerne mod støjen fra banen.

Familieboligerne er disponeret som gennemgående lejligheder med to værelser mod den udvendige facade (nord/øst), hvor der vil være oplukkelige vinduer for friskluftindtag. Med udgangspunkt i målsætningen om et bæredygtigt byggeri i forhold til boligkvalitet, energibalance og økonomi, er der omdisponeret og optimeret på boligetagernes 1. til 6. sal. Arealet på de seks etager er yderligere optimeret ved at indføre decentral ventilation for alle boliger, placeret over boligens gangareal. Hvilket frigiver arealer på bolig etagerne. Ved at placere familieboligerne i bygningskroppens lave ende får familierne tættere forbindelse til udendørs leg og samvær.

I stueetagen er placeret fælleslokaler, kontor/cafe placeret i midten, med gode udearealer og undervisningslokaler placeret nærmest DTU campus. Pulterrum og affaldsrum til familieboligerne samles i små klynger ved hver opgang og der etableres cykelparkering og P-pladser i terræn. 

Bygningerne er placeret oven på en eksisterende P-kælder, der ligeledes kommer til at indgå til denne bebyggelse.

 

Fakta

Boliger ved Akademivej - Kgs Lyngby

Byggeår: 2020 -22

Areal: 9.800 m2 

Boliger: ialt  150

Sum:  152  mio. DKK

TOTALENTREPRISE 

Bygherre:
Lyngby Boligselskab v./KAB

Arkitekt og Landskab 
RUBOW Arkitekter A/S 

Ingeniør: 
AFRY ApS