Følager

  • hand
  • joh
  • opstalt
  • pers

Følager 5, 2500 Valby


Ny ejendom i helt nyt boligområde

Som en del af en samlet plan for hele området mellem Gl. Køge Landevej, Følager og togbanen, opføres som første etape i hovedentreprise af hele planen 2 boligblokke i seks etager.

I stueplan sammenbygges blokkene med et mindre butikscenter, der opføres imellem de 2 boligblokke i en separat entreprise, (totalentreprise, G.V.L Entreprise).

Boligblokkene opføres med henholdsvis 26 og 20 boliger hvor boligernes friareal er placeret som en taghave på butikkens tag.

 

Fakta

Følager 5, 2500 Valby

Byggeår: 2014-15

Sum: 60 mio.. kr.

Areal: 8.000 m2

HOVEDENTREPRISE 

Bygherre: 
Domea Kbh. afd. 3529

Totalrådgiver og Arkitekt:
Triarc A/S

Landskabsarkitekt:
Tegnestuen vandkunsten

Ingeniører:
Danakon A/S og
Gert Carstensen A/S