Gyldenstenvænge, Frederikssund

Gyldenstenvænge, Frederikssund

Almen bolig+ rammeaftale 4

Gyldenstenvænge er et nyt boligområde i Frederikssund med en blandet bebyggelse bestående af villaer og almen boliger, hvor de i alt 7 rækkehuslænger er placeret i 3 grupper, fordelt ud i området med 36 boliger, alle opført i lavenergiklasse 2020.

Boligerne består af et 2 plans boksbyggeri, med lejligheder i størrelsen fra 76-129 m2 og kan indrettes med 2-5 værelser, (den enkelte beboer sørger selv for at opsætte skillerum), i stueplan er monteret køkken og bad.

Lejlighederne er lyst og venligt indrettet med ovenlys ved trapperum og høje vinduer i facaderne der giver et stort lysindfald.

Til hver bolig er anlagt en lille have med træterrasse og skur. Adgangsvejene op til boligerne er desuden anlagt med træbelægning og giver fornemmelse af terraser med plads til fællesskab.

Derudover er der anlagt fællesarealer med opholdsrum, anlagt med græs og hyggekroge beplantet med bl.a. frugttræer og buske.

De præfabrikerede byggeelementer blev udført af BM Byggeindustri A/S

 

Fakta

Gyldenstenvænge
3600 Frederikssund

Byggeår: 2015 -16

Sum: 49.2 mio. kr.
Areal : 3.855m2

TOTALENTREPRISE
 

Bygherre: 
Frederikssund Boligselskab V) KAB
Bygherrerådgiver:
DOMINIA A/S

Arkitekt:
Tegnestuen Vandkunsten A/S

Ingeniør:
SlotMøller A/S og
Esbensen A/S