Spinnekrogen Hørkær

  • svale
  • terrase

Spindekrogen på Hørkær, Herlev


Ny bebyggelse i nyt boligkvarter

I tilknytning til den tætte, lave og varierede boligby HØRKÆR, er dette vinderprojekt placeret centralt i den nye bebyggelse.

Bebyggelsen består af rumstore præfabrikerede træmoduler i 3 til 4 etager. En optimal udnyttelse af dagslyset og sol orientering sikres ved en forskydning af bebyggelsens volumen. Samtidigt etablerer forskydningen en naturlig solafskærmende effekt og ingen boliger placeres udelukkende i stueplan, hvilket medfører et godt dagslys i alle boliger, og flere soltimer på de enkelte altaner.

I kraft af bygningernes lave energiforbrug og den præfabrikerede trækonstruktion sikres desuden et godt og sundt indeklima med bygninger der både er tætte og åndbare.

Bebyggelsen opføres omkring et fælles gårdrum med placering af familieboliger, i 2-etages rækkehuse, i ”3 længer” med direkte adgang fra gården eller altangangen. I 2. sals niveauet er placeret 2-værelseslejligheder samt seniorvenlige boliger, med adgang via altangang og elevator.

I den ”4. længe” der forskydes i forhold til gårdrummet opføres ligeledes rækkehuse med familieboliger i et nært rumligt miljø omkring et gade-rum, der agerer som et multifunktionelt rekreativt fællesrum. Alle lejligheder har altandøre mod både gaderummet og stiforløbene ud mod de øvrige åbne grønne områder, i den store bebyggelse. 


 

 

Fakta

Hørkær
Herlev

Byggeår: 2011-14

Sum: 53 mio. kr.

Areal:
4.400 m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Herlev almennyttige
Boligselskab
v/DAB

Arkitekt:
Rubow Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt:
Lassen Landskab A/S

Ingeniør:
Dominia A/S og
Vangsgård
Byggerådgivning ApS

Præfabrikerede moduler:
BM Byggeindustri A/S