Teglholmen

  • 1
  • 2
  • E-ben
  • altaner
  • cykel
  • hjør
  • 26

Teglholmsgade, København


Ny ejendom fra 4 til 7 etager

På Teglholmsområdet der ligger ned til Sydhavnen, der er under byudvikling som et kombineret erhvervs- og beboelsesområde, er opført en ny bebyggelse i 2 sammenhængende blokke fra 4 til 7 etager og med i alt 10 opgange, alle med elevator.

Bebyggelsen er indrettet med 106 almene boliger og 22 ejerboliger, alle med syd-eller vestvendte stålaltaner. Under blok A er der anlagt delvis kælder og i hele blok B en P-kælder.
Facaderne er udført i syret/slebet betonelementer og mod Teglholmsgade beklædt med koksgrå teglstensskaller. Tagene som varmt tag med tagpap og Sedum

ANLÆG
Området er oprindeligt en opfyldning i farvandet mellem Amager og Sjælland, fra år 1900. Hvorfor det var nødvendigt at udføre pælefundering og byggegruppe for kælder og P-kælder.

Grunden omkring bygningen er anlagt med parkering, indkørsler, stier, opholds- og brandredningsarealer samt grønne områder.


Fakta

Teglholmsgade 16
2450 København SV

Byggeår: 2013-14

Sum: 150 mio. kr.

Areal: 1.200m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Boligselskabet
KÆRBO AFD. 3508
v/ DOMEA

Arkitekt:
Arkitema K/S og
Thora Arkitekter A/S

Ingeniør:
Wessberg A/S og
Viggo Madsen A/S