WFS-Cargo

  • vin
  • udv ra
  • i por
  • i hal 33
  • i hal 34
  • køl
  • fa sort
  • fa hvid

WFS-CARGO FACILITIES, CPH

Nyopførelse af kontorer og cargohal

Nyopførelse af kontorer og cargohal til ompakning af varer på køl og frost til videreforsendelse med fly.

Hallen er indrettet med pakke-, køle- og frostrum, hvor entreprisen også inkluderede levering og montering af køle- og frostanlæg. 

Desuden 600 m2 kantine og personalefaciliteter, herunder kontorer og omklædningsrum.

Bygningerne er opført i betonelementer med tag af ståltrapezplader, tagpap og hårdisolering.

Grundet hallens kystnærer placering blev der udført grundvandsænkning. 

Desuden er der udført udenoms areal for tung trafik med 5.000 m2 locksten.

 

 

 

 

 

 

Fakta

WFS-CARGO FACILITIES, CPH
Kystvejen 32
2770 Kastrup

Byggeår: 2010-11

Sum: 23,5 mio. kr.

Areal:  3.000 m2

Hovedentreprise

Bygherre:
WFS Denmark A/S
Københavns Lufthavne A/S 

Bygherrerådgiver:
Danielsen Architecture A/S

Ingeniør:
Olsen & Jensen A/S