Egebjerg Plejehjem, Gentofte

Plejehjemmet Egebjerg – Gentofte

Modernisering af plejecenter

Modernisering og energirenovering af plejecenter, hvor 88 utidssvarende værelser blev ombygget til 54 tidssvarende to-rumsboliger med tilhørende service- og fællesarealer.

De eksisterende fuldmurede røde teglfacader ud mod ankomstarealerne blev efterisoleret og pudset, så facaden fremstår lys og indbydende. Vinduerne blev udskiftet og placeret i vandrette vinduesbånd, som understreges af en okkerrød reces mellem vinduerne.  Desuden er opsat  faste vinduesskodder.

Den nye tagetage med zinkbeklædning blev bevaret, og alle boliger fik adgang til egen altan. Mellem den øverste række af altaner og tagetagen blev indsat en vandret skyggende pergola med hårdttræsbeklædning.

Opgaven blev udført under bygningernes drift, med fuld beboelse i de øverste etager og der blev i samarbejde med plejecentres ledelse og personale, udarbejdet tidsplan for fra- og indflytning i de beboelser der blev renoveret.

Forurening:
På denne sag fandtes forurening af såvel byggematerialer med asbest, bly og PCB, som jord med opløsningsmidler fra centrets tidligere vaskeri. I samarbejde med eksperter fra Dansk Miljø Analyse og NKR Demolition Denmark A/S, blev dette bortskaffet og problemmerne løst på forsvarligvis i henhold til gældende lovgivning.

 

Fakta

Plejehjemmet Egebjerg
Sognevej 3
2820 Gentofte

Byggeår: 2010-12 

Sum: 42.7 mio. kr.

Areal : 4.150 m2

TOTALENTREPRISE

Bygherre:
Gentofte Kommune

Arkitekt:
RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør:
Olsen & Jensen as 

Bygherrerådgiver:
White arkitekter A/S