Lindely Ældreboliger, Hellerup

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Lindely Ældreboliger, Hellerup

Udvidelse af eksisterende plejecenter

Nyopførelse af 29 plejeboliger med tilhørende servicearealer i tilknytning til det eksisterende Lindely.

Tilbygningen er opført i forlængelse af øst gavlen til den eksisterende 6 etagers bygning, med en mellembygning i glas og mørke aluminiumsplader, der forbinder den nye og ”gamle bygning” på alle etager.

Facaderne blev opført i gule teglsten, tagkonstruktionen  i betonhuldæk med isolering, tagpap og SEDUM.

Yderlig blev tilbygget en broforbindelse på 25m i vest gavlen af Lindely,
opført som en vinklet glasbro med lodretstående lameller. Derved er    Diakonissehusets høje stueplan kædet sammen med Lindelys 1. sal i gavlen af de to bygninger

Projektet blev opført under ekstra stor hensyntagen til beboerne, da der foruden de eksisterende plejeboliger i Lindely også er hospiceafdeling i Diakonissehuset.

Fakta

Lindly
Sankt Lukas Vej 9A
2900 Hellerup

Byggeår: 2011-13 

Sum: 32.5 mio. kr.

TOTALENTREPRISE
Arkitekt:

Mangor & Nagel A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S 

Bygherre: Diakonissehuset
Sankt Lukas Stiftelsen

Bygherrerådgiver:
Moe & Brødsgaard A/S
Kuben Management A/S

Hovedprojekt:
JUUL I Frost
Arkitekter A/S