Pedershave Plejecenter, Frederiksund

Pedershave Plejecenter, Frederikssund

Nyopførelse af plejecenter

En ny bebyggelse opført i to etaper på den tidligere landejendom Pedersholm, som omfatter fire boenheder med i alt 100 ældreboliger og tilhørende servicecenter, centerkøkken, fælleshus mv.

Det gamle stuehus og gårdspladsen med det store kastanjetræ er bevaret som et naturligt centrum for plejecentret. Hvor de nye boenheder er opført som adskilte bebyggelser omkring hver sit haverum med inspiration fra den firlængede gård.

For at optimere byggeprocessen blev der anvendt præfabrikerede modulopbyggede indervægge og færdige badekabiner.

Byggeriet er isoleret i henhold til BR08, og der blev udført trykprøvning og termofotografering af varmetab. Ligeledes er der udført måling af efterklangen, som er maks. 52 dB mellem boligerne


Fakta

Plejecenter Pedershave
Frederikssund

Byggeår: 2009-10 

Sum: 70 mio. kr.

Areal:  5.400m2 

TOTALENTREPRISE
i arkitektkonkurrence

Bygherre:
Frederikssund Kommune

Arkitekt: Virumgaard
Arkitekter AS

Ingeniør:
Moe & Brødsgaard A/S

Bygherrerådgiver:
Mangor & Nagel A/S