Rygårdscentret, Gentofte

Rygårdscentret - Gentofte

Udvidelse af plejecenter

Om- og nybygning af plejecenter i tre etager. Hvor nybygningen er placeret på søjler, dels af hensyn til samdriften med de eksisterende bygninger, dels for at opnå bedre lysforhold og give beboerne mulighed for at følge årets gang i trækronerne på de store træer, i det omkringliggende parkområde.

Byggeriet opføres som råhus i betonelementer opført på søjler, med zinkbeklædte facader og varmttag med tagpapdækning. Indvendigt anvendes præfabrikerede badekabiner.

Indretning og funktioner er udført i et tæt samarbejde, med brugergruppen nedsat af personalet fra projektets start og med løbende opfølgning og samarbejde omkring sikkerheden for centres beboer under hele udførelsesfasen.

Fakta

Rygårdscentret
Niels Andersens Vej 22
2900 Hellerup

Byggeår: 2009-10 

Sum: 52 mio. kr.

Areal: 3.500 m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre:
Gentofte Kommune

Arkitekt:
Rubow arkitekter A/S

Ingeniør:
Olsen & Jensen as

Bygherrerådgiver: THORA Arkitekter A/S