Solgården etape III, Virum

Solgården etape III, Virum

Sidste etape af helhedsplan

Som sidste etape af helhedsplanen for Solgården, Udvides centret med yderlig 30 plejeboliger, fordelt på 24 enkeltboliger og 6 ægtefælleboliger, omlægning af café og køkken samt et nyt aktivitetscenter. 

Byggeriet er opført i energiklasse 1 byggeri, med solceller på taget.

Af hensyn til driften blev opgaven udført i to etaper i et løbende samarbejde med deltagelse af bl.a. personalet omkring håndtering af sikkerheden for beboer og bruger på stedet, med særlig fokus på de demente beboere.

Første etape omfattede bl.a. nedrivning af en mellembygning, opførelse af en tilbygning til bygn. B og etablering af et nyt storkøkken.

Anden etape omfattede nedrivning af to eksisterende bygninger, nyopførelse af tre punkthuse, samt anlæg af udvendige belægninger og landskabsarbejder.

Der fandtes forurenede byggeelementer inficerede med bly og asbest i de eksisterende bygninger. Dette blev forsvarligt bortskaffet og håndteret af vor underentreprenør Kristian Dreyer A/S, der bl.a. er serviceret til at udfører bly og asbestsaneringer.

Fakta

Områdecenter Solgården
Virumvej 125
2830 Virum

Byggeår: 2011-13

Sum: 42.5 mio. kr.

Areal: 3.200m2

HOVEDENTREPRISE

Bygherre:
Lyngby almennyttige Boligselskab  (DAB) og Lyngby Kommune

Arkitekt: RUBOW A/S

Landskabsarkitekt:
Lassen Landskab A/S

Ingeniør: DOMINIA AS