Børnehuset Hundested

  • pige
  • børn
  • driv
  • h
  • sedum
  • u gård
  • gavl
  • overd
  • u have

Hundested Børnehus

Sammenlægning af 2 institutioner

Nyopførelse af en ny institution der erstatter 2 nedslidte børneinstitutioner og rummer vuggestue-, børnehavebørn og børn med særlige behov, i alt 160 børneenheder med tilhørende personale.

Kommunens fokus områder på denne opgave er bærerdygtige bygninger, fleksibilitet og sammenhæng mellem ude og inde områder.

Dommerkomitéen  gav G.V.L-teamets vinderprojekt følgende beskrivelse:
Forslaget tilbyder en meget stor variation af rumligheder og multifunktionalitet. Det er ”følt” på barnets præmisser og giver rig mulighed for inklusion i kraft af sine mange små nicher og forløb. Begreber som ”det store i det små” og ”den magiske æske” er i høj grad tilstedeværende ude som inde.

Huset er opført som en ”Mølleformation” med 4 sammenhængende udadrettede længer i følgende materialer:
Facader i lys filset mur med grønne tage af præfabrikerede tagkassetter og Sedum, ”Træværk” i Thermo Wood. 
Vinduer m.v. i rå alu og lakeret træ.
Gulve i lys linoleum og lofterne beklædt med Troldtekt plader.
Inddækninger i zink.
Væksthuset i træ og klar polykarbonat.

Produktionskøkkenet er udført med hygiejne loft, klinker på gulv og hvide fliser på væggene.

Bygningerne opvarmes med fjernvarme suppleret med solceller opsat på taget.

Fakta

Hundested Børnehus
Højmarksvej 1
3390 Hundested

Byggeår: 2013-14

Sum: 32.5 mio. kr.

Areal: 2.000 m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre:
Hundested Kommune

Arkitekt:
Rubow A/S

Landskabsarkitekt:
Lassen Landskab A/S

Ingeniør:
MOE A/S