Gyldenrisparken København

Gyldenrisparken, København

Fra plejehjem til børneinstitution

Ombygning og renovering af det tidligere Røde Kors-plejehjem hvor 1., 2. og 3. sal blev ændret til en samlet børneinstitution for 350 børn i aldersgruppen 0 til 10 år med tilhørende personalerum, køkken, depoter, teknikrum osv.

INDRETNING
De enkelte etager er indrettet så de tilgodeser institutionens forskellige aldersgrupper, med de mindste børn i de øverste etager, hvor der på taget er lavet små haver, liggerum, udendørs legplads med både gynger og leghuse, samt stort orangeri med mulighed for at børnene selv kan dyrke blomster og grøntsager, der er desuden på taget opført taghuse med elevator, toiletter og puslerum.

På første sal er indrettet storkøkken hvor der dagligt vil blive lavet mad til alle institutionens 350 børn.  I stueetagen, blev ungdomsklubben indvendigt renoveret og i kælderetagen blev der indrettet vaskeri og rengøringsdepot for børneinstitutionen samt rum for mobilsug-container, sprinklerrum og en ny kældertrappe ud til det fri.

FACADER
I lighed med de øvrige blokke i Gyldenrisparken blev bygningens facade renoveret og beklædt  med fiberbetonplader og bølgeprofil opsat på færdige træelementer færdigmonteret fra fabrikken. Vinduer og udvendige døre blev udskiftet til træ/alu. med gående rammer i mahogni.

KONSTRUKTIONER
Grundet ændring i konstruktionen med nedrivning og åbning af rum, samt ekstra last i forbindelse med indretning af tagetage til udearealer blev bygningens midterfundament understøttet, ved hjælp af punktvisse udgravninger og opsætning af søjler, ilægning af stålgennemføringer samt in-situ støbning af soklen og det efterfølgende kældergulv.

FORURENING
Der viste sig også at være en mere omfattende forurening (PCB) og bly i  malingen på de eksisterende vinduer end forventede. GVL sørgede i samarbejde med bygherre og rådgivere for prøvetagning, miljøansvarlig nedtagning og bortskaffelse af det forurenede materiale.

Fakta

Gyldenrisparken
blok 31

Amagerbrogade 262
2300 København S

Byggeår: 2011-13

Sum: 52 mio. kr.

HOVEDENTREPRISE 

Bygherre: Lejerbo afdeling 828 – 1

Arkitekt:
Projektgruppen Gyldenrisparken I/S
(Vandkunsten A/S)

Ingeniør:
EKJ, rådgivende ingeniører A/S