Vandværksgrunden, København

 • hval
 • legeplads
 • rushje
 • Udv. port
 • køk 32
 • køk 33
 • Deloit
 • sandkasse
 • æble tårn
 • indv.tårn
 • tårn trappe
 • IDH
 • porthus

Vandværksgrunden, København

Ny institution i fredede bygninger

Centralt placeret i det indre København, er de historiske bygninger på den gamle pumpestation renoveret og ombygget til en integreret børneinstitution til 350 børn. Bygningerne blev oprindeligt opført i 1859 til Københavns vandværk, så for at bevare bygningernes arkitektoniske og historieske udtryk, renoveredes flere vinduer og forsatsvinduer som en rekonstruktion af de originale profiler, for at opnå det samme spinkle udtryk som oprindeligt.

Indvendigt er bygningerne ført up to date, til en tidsvarende og fremtidssikret børneinstitution, indrettet med 20 fleksible grupper, fællesrum og faciliteter til personalet, produktionskøkken, fællessal og elevator.
Desuden etablering af de tilhørende udearealer på ca. 5.000 m2 med legepladser, beplantning, servicebygninger, hegn og belægninger. En lille oase, kun få hundrede meter fra Rådhuspladsen.

UDFORDRINGER og OVERRASKELSER
Selve opgaven bød på udfordringer, som ekstra grundig styring og logistik af hele byggesagen, da de forskellige bygninger blev renoveret samtidigt. Håndteringen af farligt affald, grundet forurening på grunden og bly i malingen på de eksisterende vinduer. Desuden gemte den store hal ved åbning af gulvet store udgravet kanaler, hvorfor der måtte udgraves ned til ca. 4 m´s dybde og pælefunderes med 8 m pæle. Derudover blev der fundet råd i den bærende konstruktion, der grundet fredningen skulle genetableres med træ og beslag/søm i samme kvalitet og type som det oprindelige. 

Beliggenheden i det indre og meget trafikerede København samt ibrugtagningen af etape 1 med børnehavebørn, krævede nøje styrring af sikkerheden på og omkring byggepladsen. 

BYGNINGERNE
Indvendigt er alle bygningerne nænsomt ”restaureret” så lokalerne lever op til de standarder der er gældende for en integreret børneinstitution og samtidig bevare bygningernes sjæl og miljø. Et nyt trappetårn blev opført med skiffer og glas i tag og facader som forbinder 2 af de eksisterende bygninger og afskærmer samtidig en lille have fra det hektiske byliv i København. I en af de mindre bygninger er indrettede storkøkken med plads til at lave mad til hele institutionen. Taget blev isoleret og fik nyt skiffer som det oprindelige tag og de gamle blyvinduer i taget, blev sandblæst og renoveret med termoglas. Ved indgang står det gamle portnerhus, et historisk klenodie der derfor ikke måtte få sine skævheder rettet op, men kun en nænsom renovering.

Fakta

Vandværksgrunden
Studiestræde 54
Axeltorv 12
1609 København V

Byggeår: 2011-13

Sum: 63 mio. kr.

Areal: 3.950 m 

HOVEDENTREPRISE 

Bygherre: Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Ejendomme

Arkitekt:
Mangor og Nagel A/S

Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S