RIGSPOLITIET i EJBY

RIGSPOLITIET i Ejby

Nyt lejemål til RIGSPOLITIET

Udvidelse af Rigspolitiets eksisterende lejemål med nybygning af et nøglefærdigt byggeri. Byggeriet er forbundet med en ny glasgangsforbindelse til den eksisterende bygning, hvor kantinen også blev renoveret og udvidet med en ny glasbygning, så køkken-/ og kantinefunktion i dag servicere i alt 750 medarbejdere.

Nybyggeriet indeholder foruden kontorfaciliteter også funktioner for Rigspolitiets afdelinger for National Kriminalteknisk Center (NKC) og National Cyber Crime Center (NC3), med undersøgelsesfaciliteter, lette laboratorier og teknikarealer mv.

Bygningen er opført i 3 etager, med fuld kælder og teknikhus, omkring en lukket gårdhave.
Opført med facader i skalmuret gule mursten med mønstermurværk, taget i tagpap med Sedum og teknikhuse i stål/alu plader

UDVENDIGT er etableret en mindre gårdhave og opholdsrum på stueetagens tag. Området omkring bygningen er sikret med sikkerhedshegn og ”porthus”. Der er etableret belægning for tung trafik og rampe til nedkørsel i kælder for varer-/ materiale transport, samt 364 nye P-pladser uden for det sikrede område. 

Byggeriet er opført i henhold til DGNB GULD og energimæssigt i lavenergi kl. 2015, med et samlet energibehov på 41,1 kWh/m2 pr. år. Overholdelse af energikrav er sikret ved passive tiltag og uden brug af solceller.

Fakta

Rigspolitiet
Ejby, Glostrup

 

Byggeår: 2015-18

Sum: 156 mio. kr.

Areal:  10.969 m2

Totalentreprise

Bygherre:
Partnerskabet
Ejby Industrivej 125, Glostrup
c/o Pensiondanmark Ejendomme P/S
Lejer: Bygningsstyrelsen

Bygherrerådgivere:
Emcon A/S
PLH Arkitekter A/S
MOE A/S

Arkitekt:
Rubow A/S

Ingeniør: 
SlothMøller A/S