Udvidelse af Køge Rådhus

  • gågade 2
  • snit 2
  • r f

Køge Rådhus, Køge

Rådhusudvidelse og nye butikker

Den nye udvidelse af rådhuset sker som en del af byudviklingen af stationsområdet i Køge. Denne rådhusudvidelse skal således koble sig på den nye byudvikling, samtidig med at det fremstår som sit eget - helstøbt, med Køge Rådhus som et fikspunkt for byens styre.

Rådhusudvidelsen giver plads til 210 kommunale medarbejdere, med gode arbejdsforhold et rart indeklima, gode dagslysforhold - og muligheden for at organisere sig og samarbejde på en optimal måde.

Den fysiske indretning er derfor udført med mindre kontorer, større centrale mødesteder, indre gårdhaver og små taghaver på butikscentres tag, så Køge Kommune kan markere sig som en attraktiv arbejdsplads.
Rådhuset vil med sin tunge facade i mørke tegl og lette glastop, træde frem i den nye byudvikling og markerer rådhusets særlige funktion og karakter, i samspil med det eksisterende rådhus og byområde.

I stueetagen indrettes butikker så det eksisterende gadebillede og miljø bibeholdes.

Fakta

Køge Rådhus mv.
Iver Hultfeldsvej
4600 Køge

Byggeår: 2015-17

Sum: 73,5 mio. kr.

Areal:  4.687m2

Totalentreprise

Bygherre:
Køge Kommune
TK Development A/S

Arkitekt:
Rubow A/S

Ingeniør: 
MOE A/S