CBS Graduate House

CBS Graduate House

Ombygning af det tidligere Hospital Hamlet til en nutidig og visionær business school

Første etape af bygningsanlægget blev opført i 1930´erne til en kapselfabrik og senere udvidet og ombygget, så bygningerne i dag udgør 5 etager på ca. 7.000m2 og med 1.500m2  kælder.

Projektet indeholdt en fuldstændig aptering af bygningen, samt mindre ændringer i facaden med blændinger / åbninger af vinduer og ændring af flugtvejs-trapper m.v.

Ved ankomsten træder man ind i et atrium, med et nyt imponerende trappeanlæg, åben fra stue- til 4 sal.

Stueetagen er indrettet med reception, student helpdesk, kantiner, (herunder storkøkken) og administrationsfaciliteter.

De øvrige etager er primært indrettet til undervisning, fra 80m2 undervisningslokaler op til 350m2 store auditorier. Derudover er der indrettet mødelokaler med mulighed for opdeling med mobilvæg, flexrum, selvstudieområder og fællesopholdsarealer. Alle lokaler er indrettet med ny teknologi indrettet til pc-brug og fokus på god akustik og ventilation.

I kælderetagen er der indrettet baderum samt separate teknikrum til ventilation og sprinkling (vandtåge).

På alle etager er der desuden indrettet nye toiletfaciliteter, teknikrum og nye teknikskakte.

I terræn er genetableret p-pladser, ny belysning, beplantning, miljøstation, cykelparkering med plads til 395 cykler, ude-opholdsarealer med nye belægninger og siddetrapper.

 

 

 

Fakta

CBS
H. V. Nyholmsvej 21
2000 Frederiksberg

Byggeår: 2014-15

Sum: 86.6 mio. kr.

Areal: 8.500m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Copenhagen Business School

Arkitekt:
RØNNOW Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt:
C.F. Møller Danmark A/S

Ingeniør:
Bascon AS