Laborantskolen, Hillerød

  • 1 sal
  • 1 sal
  • r sofa
  • r sofa 1

Laborantskolen i Hillerød


Nyt uddannelsessted til laboranter

Nybygning af uddannelsessted for laboranter på eksisterende AMU – center i Hillerød, indeholdende foruden teorilokaler også laboratorier og kemikalierum

Som hoved entreprenør indgik GVL i et partnering samarbejde med bygherre omkring økonomi, detailkonstruktion og materialevalg.

Bygningen er opført i 2 etager i gule mursten med et markant ”loftrum” og tag i Diamant Classic C og tagpap/listetækning, i lighed med resten af uddannelsescentret.    

Fakta

Laborantskolen
Erhvervsakademiet Nordsjælland

Milnersvej 48
3400 Hillerød

Byggeår: 2007

Sum: 33 mio. kr.

Areal: 2.100m2

HOVEDENTREPRISE 
PARTNERING

Bygherre:
Erhvervsskolen
Hamlet (AMU)

Arkitekt:
Tegnestuen
Møllestræde A/S

Ingeniør:
Dines Jørgensen
og Co A/S