Marie Kruse Skole, Farum

  • fællessang
  • elever
  • bertel
  • glasparti
  • gangbro

Marie Kruse Skole, Farum

Udvidelse og fremtidssikring af eksistrende skole

Udbygning af skolen med en ny SFO for skolens børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.

En ny science-bygning med plads til de naturvidenskabelige fag, et nyt auditorium og områder, hvor elever og lærere får mulighed for at arbejde i grupper på tværs af de forskellige faggrupper.

Desuden blev den eksisterende skole renoveret, så skolen som helhed blev udviklet, og de fysiske rammer nu åbner mulighed for at veksle mellem klasseundervisning, forelæsninger og gruppearbejde samt andre selvstændige arbejdsformer.

Fakta

Marie Kruses Skole
Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum

Byggeår: 2006-07

Sum: 32 mio. kr.

Areal: 2.500 m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Marie Kruses Skole

Arkitekt:
Kasper Danielsen A/S

Ingeniør:
Leif Hansen A/S