Musikskolen i Allerød

Allerød Musikskole

Udbygning af eksisterende musikskole

Opgaven lød på at opfylde Allerød Kommunes ønske om at udbygge den eksisterende Allerød Musikskole til en bredt favnende ”Performance School” indeholdende musikskole, billedskole, drama og dans, samt mulighed for anvendelse til møder og arrangementer for beboerne i lokalområdet.

Derfor har der i vort projekt været fokus på at disponere aktiviteter og faciliteter således, at der er indtænkt en stor grad af mulighed for samtidighed af forskellige aktiviteter samt fleksibilitet så byggeriet kan bære at bygningens funktion ændres i fremtiden.

Projektet indeholder optimerede akustiske løsninger og rum/undervisningsrum med stor grad af multianvendelig med løsninger der er fremkommet i tæt dialog med brugerne af huset, så musikskolen opfylder netop deres ønsker til stedet.

INDRETNING
Nybygningen udføres i skiffer beklædte facader og med træ/alu vinduer.
I de eksisterende lokaler indrettes café og fællesområde, og på hver side af den eksisterende bygning placeres nye undervisningslokaler og koncertsal, som forbindes via glasgange til de eksisterende bygninger.

 

Fakta

Allerød Kommunale Musikskole
Lyngevej 198 
3450 Allerød

Byggeår: 2014-15

Sum: 16.8 mio. kr.

Areal: 800m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Allerød Kommune

Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen A/S

Ingeniør:
Aksel V. Jensen AS