Søndersø skolen, Værløse

  • model

Søndersø skolen, Værløse

Renovering og inddragelse af gårdrum til fællesrum og SFO

Renovering af skolens eksisterende fløje med klasse- og faglokaler samt inddragelse af de mellemliggende gårdrum, der blev indrettet til SFO og fællesrum for skolens indskolingsklasser.

Gårdrummene blev udgravet, isoleret og overdækket med trapezplader, og der blev isat ovenlysvinduer. Desuden blev der etableret WindowMasters styringssystem for at opnå naturlig ventilation. Dette har givet skolen et større råderum og mulighed for at anvende de lyse og venlige fællesrum både i fritimer (SFO), til fællessamlinger og til den del af undervisningen, som foregår på tværs af alder og klassetrin.

Desuden blev der opført en ny forbindelsesgang til den nærliggende skolebygning, så skolen er blevet mere sammenhængende.

 


 

Fakta

Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50, 
3500 Værløse

Byggeår: 2007-08

Sum: 51 mio. kr.

Areal: 5.900m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre:
Furesø Kommune

Arkitekt:
Virumgaard
Arkitekter A/S

Ingeniør:
Allan Almbjerg A/S