Skanse skolen, Hillerød

Skanse Skolen, Hillerød

Totalrenovering af hele skolen

Renovering af asbest og skimmelsvamp inficerede bygninger med en total ombygning af skolen, så skolen kom til at fremstå tidssvarende og nybygget.

Byggeriet blev udført etapevis under en total overdækning i hele byggeperioden med en total stripning af alle bygningers overetager til bestående fundamenter og terrændæk, eller til dæk over stueetage.

Bygningerne blev genopført som let konstruktion med SWISSPEARL på facaderne og solskorstene der giver ekstra lys i lokalerne.

I forbindelse med renoveringen blev der samtidigt foretaget nogle om disponeringer så skolen i dag er en fuldt 3-sporet skole med en samlet indskoling og SFO-funktion.

En opgave der blev udført under stor hensyntagen til elever og undervisning, da skolen var i brug i hele byggeperioden.

Fakta

Skanse Skolen
Østervang 124
3400 Hillerød

Byggeår: 2005-10

Sum: 128 mio. kr.

Areal: 11.400m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Hillerød Kommune

Bygherrerådgiver: 
Tegnestuen
Møllestræde A/S

Arkitekt:
Hvidt Arkitekter A/S

Ingeniør:
JJ Byg Bjarne Hoffmann