Skolen i Sydhavnen

Skolen i Sydhavnen, København

Den maritime skole

Københavns nye skole med særlig fokus på det naturvidenskabelige og med ”skolegård” direkte ved vandet fokuseres der specielt på det maritime.

Skolen er opført med en bygning i 1-2 og 3 etager og 4.000m2 tag, der udnyttes til legepladser for skolens elever og uden for skoletiden er offentligtilgængelig. 

Taget er opbygget af foamglas beklædt med tagpap og belægning af terrassebrædder og sedum græs, desuden er opsat plantekasser med træer og drypvanding, der i entreprisen også inkluderede pleje i byggefasen. 

Facaderne består af Isoment-elementer monteret i op til 17 m´s højde. Elementerne er beklædt med vandfastplade, udsmykket med silketryk og afsluttet med åbne alu-profiler (tulipan) i forskellige farver, der farvemæssigt ”spiller” sammen med udsmykningen, så der alt efter lysindfald fremkommer forskellige tekster på facaden.

Vinduerne på 3x5m med 60mm 3 lags hærdet lamineret glas, er udført i en speciel udgave og opsat på en Kerto bjælke og monteret direkte i et kompositstykke.

Ovenlysene i 5 sals højde er udført i en speciel konstruktion omkring åbningsfunktionen, udført i et samarbejde mellem GVL og Vitral vinduer

 

Fakta

Skolen i Sydhavnen
Støberigade 1 
2450 København SV

Byggeår: 2011-15

Sum: 131 mio. kr.

Areal: 9.500m2

Hovedentreprise 3
(Lukningsentreprise)

Bygherre: 
Københavns Ejendomme

Bygherrerådgiver: 
Friis Andersen A/S 

Arkitekt:
JWW arkitekter A/S

Landskabsarkitekt:
PK3

Ingeniør:
Niras A/S