Vallerødskolen

Vallerødskolen, Hørsholm

PCB– renovering og energioptimering af Vallerødskolen

I 2020 blev der konstateret for høje værdier af PCB i skolens bygninger, hvorfor hele skolen skal miljøsaneres i såvel opholdsrum som gangarealer.

Alle lofter og gulve udskiftes og væggene forsegles, de eksisterende fuger udtages og døre og vinduer udskiftes med nye.

Da skolen er i brug under udførelsen udføres opgaven i etaper med midlertidige klasse lokaler, i opsatte pavilloner til de berørte elever.

Bygninger afdækkes og der etableres støvvægge og laves undertryk i arbejdsområderne, så der ikke spredes forurenet materiale til resten af skolen eller nærområdet og PCB´en fjernes miljømæssigt korrekt.  

Efterfølgende opsættes et nyt og effektivt ventilationssystem så elever og lærer kan vende tilbage til friske klasselokaler  med et godt arbejdsmiljø og indeklima.

Skolen får ligeledes også etableret nyt ABA-anlæg. 

Fakta

Vallerødskolen
Stadionalle 8-12 
2960 Rungsted Kyst 

Byggeår: 2021-2022

Sum: 60.7 mio. kr.

Areal: 12.286m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre:
Hørsholm Kommune

Arkitekt:
tnt Arkitekter A/S

Ingeniør:
Aksel V. Jensen A/S