Vilhelmsro Skole, Fredensborg

 • ind sten
 • Opg.op
 • ovenlys
 • ggang
 • n tumle
 • bib op
 • i bib
 • kl. g
 • udsigt
 • u bold
 • U hal

Vilhelmsro Skole, Fredensborg

Ny banebrydende skole

Ved Vilhelmsro i Fredensborg er opført en ny skole til erstatning for den skimmelinficerede Asminderød skole. Skolen er naturskønt beliggende op til skov/ås, og består af en bygningsklynge, med ”små huse” i to etager der ‘står på tæer’ i det kuperede terræn – Alle skolens huse sammenbindes i øvre niveau af lette glasbroer. Fra alle klasselokaler er der adgang til terrasser, med trapper der fører ned til træterrasserne, som omkranser  bygningerne i terræn niveau.

Husenes overetage, beklædt med skiffer, er udført som en lys og åben konstruktion med huler og nicher, kig til himmel og trækroner gennem store prismer i tagkonstruktionen og glaspartier i facaden.

VEDVARENDE ENERGI og HØJ BIOFAKTOR
Skolen er opført i lavenergi klasse 1 og opvarmes ved anvendelse af solceller, jord- og solvarme, og har samtidig en høj biofaktor med bl.a. Sedum på tagene, en rumlig udnyttelse af de dybe huller i de velisolerede facader,

INDRETNING og INDLÆRING 
Tanken omkring skolen har været fremsynethed med hensyn til skolens udformning i forbindelse med indlæring. De forskellige bygninger er indrettet til deres specifikke område som f.eks. musik, sport og science med alt det nødvendige udstyr. Her kan nævnes science bygningen med udstyr til fysik og ”laboratorier”, hvor også de alternative energikilder (vind og vand) indgår som en del af undervisningsmulighederne i bl.a. den udendørs anlagte sciencebro ved skolens sø. Søen anvendes også til opsamling af regnvand.

BEVÆGELSE og SPORT
På Vilhelmsro skole er mulighederne mange for fysisk udfoldelse på skolens område. Rundt om skolen er anlagt en 1.000m sti, som adgangsvej imellem bygningerne og til anvendelse for motionsløb. Derudover er der anlagt ”boldbure” for basket, badminton, tennis, håndbold, fodbold og hockey samt 2 ”traditionelle” fodboldbaner for støre holdsport.

Skolens multihal på 992,6m2 med plads til 1.149 personer er opført med henblik på både sport og koncerter.

Fakta

Vilhelmsro Skole
Humlebækvej 10
Fredensborg

Byggeår: 2010-13

Sum: 118 mio. kr.

Areal:  9.200m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Fredensborg Kommune

Arkitekt: Rubow A/S

Landskabsarkitekt:
Lassen Landskab A/S

Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S

 

 

Information om multihallen
se venligst her