Glostrup Sygehus

KAS Glostrup Sygehus - 2600 Glostrup

Udvidelse med ny tagetage på eksisterende bygning

På grund af manglende plads opførtes en ekstra etage på den eksisterende bygning 15/TA, indeholdende kontorer for den tekniske administration.

Udvendig er etagen beklædt med forpatineret Zink i lighed med de omkringliggende bygninger.

Indvendig er der opsat elevator og indrettet lyse og venlige kontorer samt ovenlys i gangarealet, en rar og lys arbejdsplads.

Opgaven er udført under bygningens drift, under hensyntagen til sygehuses personale.

 

 

 

 

Fakta

KAS Glostrup Sygehus
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

Byggeår: 2005-06

Sum: 7,5 mio. kr.

Hovedentreprise 

Bygherre:
Københavns Amt

Arkitekt:
Arkitektfirmaet MW A/S

Ingeniør:
Søren Jensen Rådgivende Ing. A/S