Retten i Roskilde

 • ud1
 • ud2
 • trap 1
 • tr og sn
 • mø1
 • mø2
 • chef kon
 • kant
 • tagt
 • bib
 • vent
 • v m. ud
 • retx3
 • ret

Retten i Roskilde

Fremtidens retsbygning (i OPS)

G.V.L’s team vandt i skarp konkurrence retten til opførelse og fremtidig drift af en ny retsbygning i Roskilde.

Bygningen er bygget op omkring et centralt torv, der som ringe i vandet består af en ydre, en indre og en lukket zone.

Inderst ligger de offentlige funktioner, (kaldet den ydre zone), med retssale omkring et torv. Omkring denne ydre zone ligger det der kaldes indre zone, (med adgang kun for personalet).  Personalet kan her ubesværet bevæge sig vertikalt i bygningen fra stueetagen til tredje sal via trapper og elevatorer.

De primære konstruktioner
De primære konstruktioner består hovedsageligt af præfabrikerede betonelementer.

Tagkonstruktionerne er udført som uorganiske huldæk med kileskåret isolering, hvilket giver en meget robust og vedligeholdelsesfri tagkonstruktionsløsning.

Bl.a. pga. den hurtige montagetid blev der valgt præfabrikerede dækelementer, så bygningen hurtigt blev lukket, og byggefugt minimeret.

Energi
Der er etableret automatisk og manuelt styret solafskærmning, og der er opsat solceller på taget. Returvandet fra varmefladerne  i ventilationsanlægget genanvendes til gulvopvarmningen, så energikravene opfyldes.

Drift og vedligeholdelse
Dette omfatter såvel bygningsvedligeholdelse som den daglige drift af de tekniske installationer, rengøring etc. helt frem til år 2034.

Fakta

Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde

Byggeår: 2012-14
Drift- og vedligeholdelse:

2012-34

Sum: 156 mio. kr.

TOTALENTREPRISE 

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt: 
Thing & Wainø aps 

Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S

Tekniske installationer:
Kirkebjerg A/S

Driftsansvarlig:
G.V.L Entreprise A/S mv.