Rigshospitalets Sterilcentral og Godsterminal

Rigshospitalets Sterilcentral og Godsterminal

Verdens første

Verdens første fuldautomatiske sterile hospitalslager- og pakkeanlæg opført i tæt tilknytning til det eksisterende Rigshospital. Bygningen er opført i 4 etager og sammenbygget med det eksisterende P-hus, hvor der i kælderetagen er åbnet op til Rigshospitalets eksisterende tunnelsystem.

Bygningens basis består af stueetagen med hovedindgang fra sydvest facaden mod bygning 60 & 61 og en ny varegård, med porte, sluser og læsseramper hvor det brugte kirurgiske udstyr ankommer til godsterminalen og bliver fordelt og automatisk transporteret rundt i bygningen. I stueetagen er desuden reception, kontorer og personalefaciliteter samt et højloftet og fuldautomatisk lager for sterilvarer, der går fra stueetagen op til 1 sal.

1. salen indeholder produktions og testområder for genbehandlingen af kirurgisk udstyr og det fuldautomatisk sterillager med automatisk plukke- og pakkefunktion. Produktionslokalerene er udført med store vinduespartier i såvel facader som skillerum, hvilket giver et lys og venligt arbejdsmiljø og mulighed for at følge produktion uden at træde ind i den sterile zone.    

På taget er opført teknikhus med dampcentral og ventilationsrum og kølegård åben til det fri.

Kælderen med direkte adgang til P-huset, indeholder oplagsområder for godsterminal, teknikcentraler og teknikrum, samt bade- og omklædningsfaciliteter for personalet.


Udførelsen:
Opgaven har budt på tunge og logistiske udfordringer der har krævet konstruktiv tænkning på såvel planlægning som udførelse og er forgået i et tæt og positivt samarbejde med rådgivere.

Udførelsen er foregået under stor hensyntagen til det omkringliggende hospitalsmiljø, med trange byggepladsforhold og en beliggenhed i et indeklemt og trafikerede område med 2 udrykningsveje omkring bygningen.

Fakta

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
København Ø

Byggeår: 2015-18

Sum: I alt 122.2 mio. kr.

Areal:  44.000 m2

Råhus- og lukningsentreprise
Kompletteringsentreprise 

Bygherre:
Rigshospitalet

Arkitekt:
CF Møller A/S

Ingeniør:
ALECTIA A/S

Bygherrerådgiver: 
NIRAS A/S