Sterilcentral og lager Køge Universitetshospital

Ny Sterilcentral og lager til Køge Universitetshospital

Udbygning af Køge Universitetshospital

Sterilcentralen og tilhørende lager er en del af det Nye Sjællands Universitetshospital og er placeret centralt i den eksisterende del af hospitalsstrukturen og fremstår som en funktionel og arkitektonisk helhed med resten af hospitalet.

Sterilcentralen er placeret centralt i den ældre del af Køge Universitetshospital og indgår som en naturlig del af dette.

I kælderniveau er Sterilcentralen direkte forbundet med hospitalets logistiksystem, således knytter bygningen sig på kælderforbindelsen mod nord og syd for at sikre det mest optimale flow af forsyninger.

Byggeriet opføres så fleksibel og robust som muligt med facader i en kombination af Randers tegl og Rockpanel Metals, den bærende konstruktion udføres I et bærende betonelement og bjælke/søjlesystem

Lagerstyringen håndterer indlagring, lagring, plukning, udlevering, samt kommunikation til overordnede system og opbevaring af i alt 6.000 enheder i lagerautomaterne.

Der udføres Commissioning og etableres solceller svarende til overholdelse af energiramme BR18 §260

Byggeriet udføres som et bæredygtigt byggeri, til DGNB-certificering i sølv

Fakta

Universitetshospital Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Byggeår: 2022-24

Sum:  74.9 mio. kr.

Areal:  2.940 m2

Totalentreprise 

Bygherre:
Region Sjælland

Arkitekt:
Friis og Moltke A/S

Ingeniør:
ISC Rådgivende ingeniører A/S

Lager og Logistik:
LOGI SYSTEMS ApS

Bygherrerådgiver: 
COWI A/S