ARBEJDSMILJØ

G.V.L Entreprise A/S prioriterer et sikkert og sundt arbejdsmiljø højt. Vort mål med arbejdsmiljøindsatsen er at undgå arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt, at fremme trivsel og arbejdsglæde blandt firmaets ansatte.

Det skal være sikkert at gå på arbejde, sikkert at færdes på vores byggepladser og sikkert at levere materialer.

For at G.V.L Entreprise A/S kan opretholde et sikkert arbejdsmiljø, stiller vi ikke kun krav til os selv og egne medarbejder, men også til vores samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører og fagentreprenører.

Ved al tilbudsgivning og planlægning af større arbejdsopgaver sikres det at arbejdsmiljø- og sikkerhedshensyn er indarbejdet i planlægningen.

Hensyn til miljøet sikres gennem planlægning af arbejdsopgaverne og en fornuftig bortskaffelse af materialer, stoffer og andet affald.

G.V.L Entreprise A/S er tilsluttet kommunernes ordning for bortskaffelse af kemiaffald.

G.V.L Entreprise A/S samarbejder med Alectia A/S som rådgiver og samarbejdspartner i alle sikkerheds- og arbejdsmiljøspørgsmål og alle informationer omkring sikkerheds- og arbejdsmiljø ligger på GVL´s on-line system, tilgængeligt for alle medarbejder.