SAMARBEJDSFORMER

Generelt
GVL samarbejder i en åben og positiv dialog med gensidig respekt for den enkeltes kompetence. Ofte indgår GVL i et tæt samarbejde under selve projekteringsfasen med bygherre og rådgiver for at finde alternative løsninger, der optimerer både byggeriets funktion og pris.


Partneringsamarbejde
GVL har gode erfaringer med partnering og har både som hoved- og totalentreprenør indgået i sådanne samarbejder. Foruden indgåelse i samarbejdet omkring selve projekterings- og byggefasen arbejder GVL på flere af projekterne med åbne kalkulationer, både for offentlige og private bygherrer.


OPS - samarbejde
Som nogle af de første i landet indgik GVL som totalentreprenør i et OPS - samarbejde, (offentligt - privat samarbejde), hvor der foruden projektering og opførelse af byggeriet også indgik en løbende drifts - og vedligeholdelsesaftale for byggeriet.

OPS-samarbejde indebærer et ekstraordinært tæt samarbejde. Alle inddrages i selve projekteringsfasen, såvel totalentreprenør med tilknyttet rådgivere og driftsherre, som bygherre og bruger. Totalentreprenøren står for styringen i projekt- og udførelsesfasen og varetager efterfølgende drift og vedligeholdelsen i den aftalte årrække. Rollen som driftsherre overdrages herefter til bygherre selv.


OPP – lignende samarbejde
GVL udfører som totalleverandør i et OPP - lignende samarbejde, nyopførelsen af Retten i Roskilde, med ansvar for projektering, udførelse, drift, vedligehold og finansiering af byggeriet frem til aflevering. Byggeriets daglige drift vil blive varetaget af GVL frem til 2035.

Ved OPP varetages projektering, udførelse, drift, vedligehold og finansiering af den private aftalepart. Den offentlige part præciserer krav til byggeriet og lejer sig ind i ejendommen efter færdiggørelsen. Herved adskiller OPP-aftaler sig fra andre offentliges entreprisekontrakter med private entreprenører, hvor fokus er på udførelsen. I OPP er fokus både på udførelsen, drift og finansiering.