KDY

Kongelig Dansk Yachtklub - Hellerup


Indvielse for fulde sejl

Under stor bevågenhed fra pressen og med deltagelse af kongefamilien kunne Kongelig Dansk Yachtklub, indvie sit flotte, nye hovedsæde på Tuborg Havn indeholdende restauration, klublokaler, værelser til udlejning for besøgende medlemmer, havnekontor og administration.

Kongelig Dansk Yachtklubs målsætningen var i samarbejde med Carlsberg Ejendomme, Wilhelm Lauritzen A/S og Cowi Consult at anlægge Danmarks bedste og mest moderne lystbådehavn, hvoraf dette byggeri er en del af planen.

Dette arkitektoniske flotte byggeri satte håndværkere og ingeniører på en stor prøve, da dele af konstruktionen måtte speciel- fremstilles på stedet. Hvor facader og tag blev udført som en samlet konstruktion i en kombination af alu-plader og tagpap.

En spændende, men vanskelig opgave, der blev udført under stort tidspres, da datoen for indvielsen var fastsat længe inden byggestart.

Fakta

Kongelig Dansk Yachtklub
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup

Byggeår: 2006-07

Sum: 19 mio. kr.

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Kongelig Dansk Yachtklub

Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen A/S

Ingeniør:
Cowi A/S