Marienlyst skole

  • Udv. 1
  • boldbur1
  • boldbur 2

Ny multihal - Marienlystskolen - Frederikssund


Udvidelse af eksisterende idrætshal

Tilbygning i forlængelse af eksisterende idrætshal, hvor nordfacaden er fjernet, så det samlede idrætsområde kommer til at fremstå som én ny sal med gulv og loft i samme niveau.

Hallen er indrettet som skolens idræts- og bevægelsesområde med samlingssal til diverse fælles arrangementer med plads til 450 personer.

Tilbygningen er åbnet op mod ankomstområde og multibane mod nord med et stort glasparti fra gulv til loft, der sikrer let adgang mellem inde- og uderum. Mod den eksisterende hal opdeles facaden med mindre glaspartier. Terrænspring mellem hal og ankomst optages i en bred indvendig siddetrappe/podie i hele glasfacadens længde, der samtidigt rummer indbyggede depotskabe og opmagasinering af mobile scenekasser.

UDVENDIGT
Udvendigt blev det eksisterende anlæg nedrevet og der blev opført et nyt trappeanlæg bestående af en siddetrappe/tribune parallelt med multibanen og en ny ankomsttrappe samt trappe til musikhuset i den nordlige ende af pladsen. Trapperne er bundet sammen af en gennemgående balkon, hvorfra der gennem åbninger i den eksisterende teglmur mod skolegården er adgang til resten af skolen. 

Udvalgte steder under balkonen er indbygget depotfaciliteter til udendørs idrætsudstyr m.v.

 

Fakta

Marienlystskolen
Odinsvej 4
3600 Frederikssund

Byggeår: 2011-12

Sum: 7 mio. kr.

Areal i alt:
indv. 400 m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: 
Frederikssund Kommune

Arkitekt:
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Ingeniør:
Gregersen & Olsson ApS