NYHEDER

GVL skal opføre nye senior- og ungdomsboliger på Amager

I totalentrepriseteam med ARKITEMA ARCHITECTS og MOE har GVL vundet nyopførelsen af bebyggelsen på Sundholmsvej 6, der består af et senior bofælleskab med 28 almenboliger og 150 almen ungdomsboliger, for boligselskabet 3B.

Bebyggelsen opføres som en grøn og frodig bebyggelse med 5 ”tårne” heraf tre i 5 og to i 8 etager, der beplantes med hver deres klatreplanter, så alle bygningerne får sin egen identitet. ”Tårnene” bliver placeret på den gamle eksercergrund og med grønne og hyggelige opholdsarealer imellem bygningerne. Boligerne får altan og mulighed for udendørsophold på de store trappereposer og bliver en bebyggelse der indbyder til fællesskaber på tværs af generationerne.

Projektet gøres nu klar til endelig myndighedsbehandling og opstart af byggeprocessen forventes medio i 2020, med aflevering af boligerne i 2022.  

 
Rendering ARKITEMA ARCHITECTS