NYHEDER

Ny sag til GVL, Ingeborggården på Frederiksberg

Plejeboliger og fodboldklub i en sag.
GVL har netop vundet en stor opgave, i totalentreprise, med nybygning og udvidelse af eksisterende plejeboliger og fodboldklub, et byggeri der skal spille sammen og være en ny del af visionerne for Generationernes Frederiksberg, beliggende i et kvarter mellem det gamle og det nye Frederiksberg.

Sagen er vundet efter en lang og intens tilbudsfase i et tæt samarbejde med vores dygtige rådgivere, Rubow A/S,  BBP Arkitekter A/S og ingeniørerne DOMINIA A/S.

Hele totalentreprisekonkurrencen har foregået i dialog med bygherre og brugere og vort projekt måtte løbende tilpasses, frem til den endelige aflevering. Så det var med en stor forløsning og glæde, da vi fik beskeden om at vort projekt vandt konkurrencen.

Dialogen med brugere og bygherre vil forsætte gennem hele udførelsen og ingen tvivl samarbejdet vil blive tæt, for helt utraditionelt, så skal der foruden  workshops mv. også afsættets tid til, at alle i projekt- og byggeledelsen deltager i en dag- og nattevagt på plejehjemmet, hvilket nok bliver en noget uvant opgave for de involverede.

Projektet indeholder, ud over lokale byrum og et nyt sportsbånd, 200 nye plejeboliger, café, træning og nye faciliteter til Frederiksberg Boldklub. Byggeriet opføres i henhold til DGNB Guld med fokus på dobbeltudnyttelse, oplevelsesrige klimastrategier og en enkel, tidløs og robust arkitektur.

 
Åbent hus arrangement på Ingeborggården d. 23/8-18