NYHEDER

Rejsegilde på Ingeborggården

Grundet COVID-19 har rejsegildet været stærkt udsat og ”dåbsbarnet” for længst fået lukket taget, men intet byggeri uden afholdelse af et rejsegilde, så fredag d. 27. august blev indkaldt til gilde og kransen hejst. Hvilket også vejrguderne bemærkede, for i en kortstund stillende regnen af og lod solen skinne på det flotte byggeri, kransen og det vejrende dannebrog.

Mange var mødt op, både med tilknytning til fodboldklub og plejehjem, alle med store forventninger til det færdige projekt der ser ud til at blive indfriet for et velfungerende plejehjem, med nærhed og fællesskab til en aktiv fodboldklub, der får rigtig gode klubfaciliteter samt en offentligcafé med udendørsservering, placeret centralt på Frederiksberg.

Der var taler fra både borgmester, bygherre, de kommende brugere fra plejehjem og fodboldklub samt GVL der alle takkede for det gode samarbejde og ser med fortrøstning frem til at nå målet på det færdige projekt. 

Selvom det er nybyggeri, så har byggeriet allerede en historie i form af en indmuret ølflaske, der blev reddet ud fra det nedrevet byggeri. Denne vil blive indmuret sammen med en ny ølflaske og øldåse af årgang 2021 et ukendt sted i bygningen for, at fortsætte traditionen. Historiske ”klenodier” der forhåbentlig vil ligge gemt til langt ud i fremtiden i dette bærerdygtige kvalitetsbyggeri beregnet på en lang levetid.