I/S Amager Ressourcecenter E113

I/S Amager Ressourcecenter E113

Indretning af administrationsbygning

Indretning af administrationsbygning, kontrolrum og besøgscenter på det nye Amager affaldsforbrændingsanlæg (skibakken).

Til det nye anlæg opføres på vest facaden en ny administrationsbygning med kontrolrum og besøgscenter der sammenbygges med proceshallen. Kontrolrummet samt besøgscenter, er placeret i kote 32 + 52, og på taget over administrationen indrettes der en udsigtsplatform og et rekreativt anlæg med beplantning og skibakke.

Kontorer mv.
Alle  kontorer ligger ud mod facaden der i kraft af højden, alle har en formidabel udsigt udover København og Øresund.

Kontorerne indrettes som storkontorer med glasburer til mødelokaler og stillerum, derudover er der fællesfaciliteter som reception storkøkken, toiletter, kantine mv., samt kontrolrum til styring af energiproduktionen. Entreprisen omfattede bl.a. alt indvendigt tø/sn. arbejde inkl. inventar samt nedenstående:  

  • Levering og etablering af brandisolering af stålsøjler og –bjælker inklusive detailprojektering.
  • Mekanisk komfortventilation inklusive detailprojektering
  • Køle- og varmeproduktion inklusive detailprojektering
  • Sprinkling inklusive sprinklercentral og detailprojektering .
  • El-arbejder inkl. ABA, ABDL, varsling, AIA, ADK og ARS inklusive detailprojektering.
  • Etablering og idriftsættelse af automatik/CTS
  • Commisioning af alle tekniske anlæg.


 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Amager Ressourcecenter
Kraftværksvej 31
2300 København S

Byggeår: 2015-17

Sum: 74 mio. kr.

Areal:  3.920 m2

Hovedentreprise/
komplettering

Bygherre:
I/S Amager Ressourcecenter

Arkitekt:
Bjarke Ingels Group - BIG  

Bygherrerådgiver:
Bascon, Århus

Ingeniører:
MBG, MOE A/S - GEO Joint Venture