Rehabiliteringscenter og butikker, Køge

Rehabiliteringscenter og butikker, Køge

Nyt rehabiliteringscenter og butikker

I et samarbejde mellem Køge Kommune og arealudviklingsselskabet er dette projekt udarbejdet med en nybygning, der følger rammerne i lokalplanen for stationsområdet og bliver en del af Køges planer for byudviklingen.
Centeret i 2 etager placeres oven på de nye butiksarealer i stueetagen, hvor bl.a. Irma og Fakta skal have til huse.

Centeret indeholder rehabilitering der er stilet mod en bred målgruppe med en aldersfordelingen fra børn og unge til voksne og ældre, 30 aflastningsboliger med tilhørende funktioner som daghjem og café, samt personalefaciliteter for funktionerne.

På butikscentres tag (1 sal) anlægges fælleshaver og mindre opholdsrum.
Indvendigt er alle fælleszonerne åbnet op til kip med synlige spær

 

Fakta

Rehabiliteringscenter og butikker

Byggeår: 2016-18 

Sum: 100 mio. kr.

Areal : i alt 8.321 m2

TOTALENTREPRISE 

Bygherre: Køge Kommune      
TK Development A/S

Arkitekt:
Rubow A/S

Landskabsarkitekt:
Lassen Landskab A/S

Ingeniør:
MOE A/S