NYHEDER

Første spadestik til Vordingborgs nye Rådhus

I dårligt vejr, men tydligt på vej mod et spirende forår, tog Vordingborgs nyvalgte borgmester Mikael Smed første spadestik, ved anvendelse af ny ”teknologi” i form af en rendegraver som han mestrede, mesterligt. 

Rådhuset er et længe ventede projekt i kommunen, der startede helt tilbage i 2010 og har været igennem en lang proces og mange diskussioner, inden det flotte rådhus nu kan blive til virkelighed.

GVL´s team, der også har et lokalt islæt, med en byggeledelse der selv er borgere i kommunen, har siden oktober 21 været i gang med forberedelserne af byggefasen og starter fysisk op med byggeriet på mandag.d.14.2.22   

Rådhuset bliver borgernes hus der vil åbne sig op mod en stor forplads hvor de store, smukke, blå cedertræer, der står ved det eksisterende rådhus bevares og vil stå som fritstående store træer, der ”befolker” den åbne plads der vil indbyde til samling og ophold. Rådhuset opføres i samme gule teglsten, som den eksisterende bygning og indeholder foruden kontorer en ny, imødekommende reception, lokaler til sagsbehandling, kantine og ikke mindst den smukke, åbne rådhussal der også vil kunne anvendes til både foredrag og koncerter.
Byggeriet forventes afsluttede sommeren 2023

 
foto Jens Dyreborg